Montáž

Pred montážou

Návod ako sami môžete prispieť k rýchlejšej a kvalitnejšej montáži vašej značkovej kuchyne Camynam.

1. ROZVODY VODY

 • ventily na vodu ako i odpadové potrubie musia byť umiestnené na stene za skrinkou v ktorej sa nachádza drez
 • pokiaľ je drez umiestnený v rohovej skrinke, neumiestňujte ventily ani odpadovú rúru do rohu, ale min. 30 cm od neho viď. obr. V prípade, že už máte takto umiestnené vývody a nebudete ich prerábať, upozornite nás na to.
 • pokiaľ plánujete ťahať potrubie ku vývodom nie v stene, ale na stene, riaďte sa prosím nasledovnými inštrukciami o priestorových rozmeroch za skrinkami: A: za skrinkami pokiaľ nebola iná špeciálna požiadavka je priestor 6 cm B: za skrinkami na malý spodný výsuv a skrinkami so zásuvkami je 5cm. C: za umývačkou, chladničkou, práčkou, rúrou, veľkými potravinovými výsuvmi a skriňami nie je žiaden priestor.
 • práčka aj umývačka riadu potrebujú vlastné ventily. V prípade, že sú tieto spotrebiče umiestnené vedľa drezovej skrinky, spotrebiče je možné napojiť aj na tzv. združený ventil (ventil určený na zapojenie batérie aj umývačky príp. práčky).
 • ventily na práčku aj umývačku nikdy neumiestňujte priamo za spotrebiče, ani príliš vzdialene od nich, ale umiestnite ich do priestoru vedľajšej skrinky. V prípade, že sú od spotrebičov vzdialené viac než 80 cm, upovedomte nás o tom.
 • v prípade, že pred montážou kuchyne nemáte namontované ventily, môžeme ich namontovať. Je však potrebné aby ste nám ukázali hlavný uzáver vody do bytu či do domu. V prípade nesprávneho oboznámenia technikov s týmto uzáverom, nenesieme zodpovednosť za vzniknuté škody. Tiež je potrebné o tom vedieť dopredu, aby sme dané ventily zaobstarali.
 • prácu aj čas montáže skrátite, pokiaľ nás viete oboznámiť, ktorý ventil je na teplú a ktorý na studenú vodu

2. ROZVODY ELEKTRIKY

 • všetky spotrebiče potrebujú mať vlastné elektrické zásuvky. Myslite na to pri plánovaní kuchyne.
 • tak isto ako ventily, aj zásuvky nesmú byť umiestnené priamo za spotrebičmi, ale v priestore vedľajšej skrinky.
 • pokiaľ viete kadiaľ sú v stenách vedené elektrické káble, oboznámte nás s tým.
 • horné skrinky sú uchytávané do steny 5 cm pod ich horným okrajom. Neveďte v tejto výške žiadne káble.
 • pri montáži potrebujeme mať prístup ku všetkým el. ističom
 • horné skrinky ležia celým chrbtom korpusu na stene. Akékoľvek káble vedené na stene a nie v stene sú preto prekážkou.
 • osvetlenie: A: každé svetlo, potrebuje mať aj vlastný vypínač B: kábel na osvetlenie rampy vyveďte 2 cm nad horným okrajom rampy

C: podlinkové osvetlenie typu Slick, Ema (neónové žiarivky) ap. dodávané firmou Camynam majú vlastné vypínače a sú napájané na 220 V. Káble na ich napojenie vyveďte presne nad obkladom (kachličkami) v mieste predpokladaného umiestnenia týchto svietidiel. D: bodové a LED podlinkové osvetlenie nemá vlastný vypínač (pokiaľ nie je vyžiadaný) a je napájané cez transformátor. Káble vyveďte v mieste predpokladaného umiestnenia svietidiel. Ich druhé konce vyveďte 2 cm nad horným okrajom skriniek príp. rampou. Káble nikam nezapájajte. V tej istej výške vyveďte kábel s napätím 220 V s vlastným vypínačom. Viď. schéma

 • plynová varná platňa potrebuje tiež el. zásuvku na el. iskru – zapaľovanie
 • sklokeramická varná platňa potrebuje mať urobený prívod do kuchyne 380V a musí mať prístupný vypínač v blízkosti varnej platne
 • zásuvka na rúru a umývačku riadu musí mať vlastný istič
 • neumiestňujte zásuvky pod vodovodné ventile, ani odtoky, prípadný únik vody by bol nebezpečný

3. ROZVODY PLYNU

 • pravidlá umiestnenia ventilu na plyn sú totožné s pravidlami umiestnenia vodovodných ventilov
 • ventily na plyn ani plynové spotrebiče nezapájame, montáž nie je v cene kuchyne. Na požiadanie Vám sprostredkujeme kontakt na majstra s oprávnením zapájať dané spotrebiče
 • ventil na plyn je potrebné namontovať ešte pred samotnou montážou kuchyne. Po montáži je pre servisného technika táto montáž komplikovaná vzhľadom k obtiažnejšiemu prístupu za skrinky.

4. DIGESTOR

 • digestor nie je potrebné napájať do komína. Túto funkciu Vám nahradia uhlíkové filtre, kde je vzduch vťahovaný do digestora zároveň filtrovaný a vháňaný späť do miestností ako čistý vzduch, platí to však len pri výkonnejších odsávačoch. Platí, že vždy je lepšie napojiť odsávač do komína, pokiaľ je to v danom interiéry možné.
 • pokiaľ chcete napojiť digestor do komína, upozorníte nás na to prosím. Napojenie bude prevedené plastovými rúrami priemeru 10 až 15 cm (podľa typu odsávaču), prípadne hliníkovou flexi hadicou.
 • vzdialenosť digestora od plynového varného panelu je min. 75 cm a od el. varného panelu 55 cm (výnimku tvoria podskrinkové digestory, kde môže byť medzi plyn. varným panelom a digestorom priestor 55 cm)
 • digestor nepotrebuje vlastnú zásuvku, dá sa napojiť aj priamo na 220 V kábel.

5. INÉ INFORMÁCIE A ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

 • všetky vývody (káble, zásuvky, ventily ap.) Vám sprístupnime výrezom v chrbte tzv. sololite skrinky
 • aj napriek veľkej opatrnosti, sa môže stať, že bude pri montáži poškodená maľovka steny. Z toho dôvodu je dobré odložiť si po maľovaní trochu zvyšnej farby
 • pri montáži kuchyne vzniká veľké množstvo odpadu. Jeho likvidácia nie je v cene kuchyne. Pokiaľ chcete, aby bol odpad likvidovaný našou firmou, môžete to zadať do objednávky.
 • pri montáži vzniká množstvo prachu aj napriek odsávaniu. Veci, nábytok ap. je preto dobré odsťahovať do iných miestností, alebo aspoň niečím zakryť.
 • prach pod linkou je možné utrieť, pokiaľ máte odnímateľné sokle. Ukážeme Vám, ako si ich kedykoľvek odnímete a nasadíte naspäť.

6. AKO EŠTE MÔŽETE SKRÁTIŤ ČAS A ZVÝŠIŤ KVALITU VAŠEJ MONTÁŽE

 • v prvom rade dôsledným dodržaním pravidiel tohto návodu
 • priestor: veľký pracovný priestor počas montáže podstatne skracuje čas montáže. Priestor na odloženie kuchyne po príchode, priestor pre náradie, priestor na rezanie dosiek, priestor na rozbaľovanie kuchyne atď.
 • otázky: zbytočné otázky nás zdržujú v práci, odvádzajú pozornosť a predlžujú celkovú dobu trvania montáže. Otázky si podľa možností pripravte a položte nám ich naraz.
 • rozhodnutia: počas montáže vznikajú rôzne otázky viď. bod 7. Pokiaľ sa viete rýchlo rozhodovať, skracujete čas montáže.
 • prítomnosť: Vaša prítomnosť pri montáži je veľmi dôležitá z hľadiska možných vzniklých problémov a otázok. Pokiaľ je nutné čakať na riešenie, čas sa predlžuje. Pokiaľ aj nie je možná vaša prítomnosť, skúste nájsť niekoho iného, schopného rozhodovať miesto Vás, vo väčšine prípadov stačí aby bol niekto aj na telefóne dostupný.
 • postupnosť: nemeňte nám postup v práci. Je to postup, ktorý máme odskúšaný, sme na neho zvyknutí, je najrýchlejší aj najkvalitnejší.

7 . NAJČASTEJŠIE KLADENÉ OTÁZKY MONTÁŽNEHO TECHNIKA ZÁKAZNÍKOVI

 • smer úchytiek: v zásade sú dve možnosti, buď vodorovne alebo zvisle. Na zásuvkách je to vodorovne, ale otázka znie či na stred alebo na vrchnú časť zásuvky.
 • odkladacia plocha drezu: bude vpravo alebo vľavo
 • presah pracovných dosiek na koncoch linky (pokiaľ ide linka do priestoru): aký veľký bude presah dosky na konci linky
 • rozloženie bodových svetiel v rampe: väčšinou sa dávajú na stred skriniek, rozmiestnenie záleží od Vás a od počtu svetiel.
 • podlinkové osvetlenie: aké bude jeho rozmiestnenie
 • madlá: ich umiestnenie
 • stupienok: pokiaľ je v rohu stupienok, aký bude vysoký. Požiadavku nad 10 cm treba nahlásiť dopredu.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *